انجام واکسیناسیون در شهرستان بجستان

  ارسال شده در 6 خرداد 1400


واکسیناسیون شهرستان بجستان توسط بسیج جامعه پزشکی شهرستان

واکسیناسیون مردم شهرستان طبق زمانبندی مطرح شده ی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی توسط بسیج جامعه پزشکی شهرستان جغتای در این شهر صورت گرفت.

 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر