نشست بصیرتی انتخاباتی

  ارسال شده در 18 خرداد 1400


نشست بصیرتی در دانشکده پیراپزشکی به همت بسیج جامعه پزشکی

برگزاری جلسه بصیرتی با عنوان انتخابات و آینده ایران ، با حضور همکاران و اساتید محترم دانشکده پیراپزشکی و اعضای محترم بسیج جامعه پزشکی دانشکده پیراپزشکی با سخنرانی جناب آقای دکتر دانش عضو هیئت علمی و مسئول بسیج جامعه پزشکی دانشکده داروسازی.

در این جلسه بعد از بیان تاریخ اقتصاد چندی از کشورها و دلیل فروپاشی اقتصادی آنان ، راه کارهایی برای نجات اقتصاد کشور عزیزمان ایران عنوان شد.

هم چنین از میزان شرکت در انتخابات سایر کشورها سخن به میان آمد و نتایجی از آمارگیری شرکت در انتخابات کشورمان بیان شد پس از آن شرکت کنندگان در جلسه سوالاتی در زمینه انتخابات مطرح نمودند.

 


شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر