مراسم غدیر در بیمارستان امام زضا علیه السلام

  ارسال شده در 7 مرداد 1400


گرداندن پرچم غدیر در میان بیماران بیمارستان امام رضا علیه السلام و تکریم سادات بزرگوار

 

 

 

 

 

 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر