کاهش سن واکسیناسیون در حاشیه شهر مشهد

  ارسال شده در 15 شهریور 1400


واکسیناسیون حاشیه شهر مشهد توسط بسیج جامعه پزشکی این روزها شدت گرفته است.

در حالی که واکسیناسیون بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی از مرز 40 هزار تن گذشته است ، به دستور دکتر رئیسی ، مجوز سن افراد جهت واکسیناسیون در حاشیه شهر مشهد تا ده سال پایین تر از مجوز رسمی وزارت بهداشت صادر گردید. همچنین واکسن سینوفارم به سبد واکسن این پایگاهها افزوده شده است.

 

 

 

 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر