سامانه اتوبوس واکسن سیار

  ارسال شده در 8 مهر 1400


سامانه ثبت نام اتوبوس واکسن ویژه نهادها، ساکنین مناطق پرتراکم و دور از دسترس ، مدارس، مجتمع های تجاری، مسکونی ، فرهنگی و...

جهت حضور اتوبوس واکسن سیار در مرکز خود در سامانه vaccinebus.sbjp.ir ثبت نام نمایید .

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر