ابتکاری دیگر ، واکسیناسیون خانه به خانه

  ارسال شده در 6 آبان 1400


واکسیناسیون خانه به خانه در شهرک شهید رجایی مشهد

بررسی خانه به خانه ده هزار خانه در محله شهرک شهید رجایی مشهد با حضور 14 تیم واکسیناتور خانم و آقا و واکسیناسیون 1275 نفر در منزل 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر