مستند محرومیت زدایی سلامت در حاشیه شهر مشهد

  ارسال شده در 21 اسفند 1400


بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی جهت رفع محرومیت سلامت در حاشیه شهر مشهد چه می کند؟

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر

مستند محرومیت زدایی سلامت در حاشیه شهر مشهد

  ارسال شده در 21 اسفند 1400


بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی جهت رفع محرومیت سلامت در حاشیه شهر مشهد چه می کند؟

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر

تهیه ماسک و محلول ضدعفونی کننده جهت بیماران خاص و صعب العلاج

 

نهضت پیشگیری از کرونا