سومین جلسه مسئولین و نخبگان حوزوی و علوم پزشکی پیرامون کرونا دردفتر امام جمعه محترم با حضور ایشان

  ارسال شده در 12 اسفند 1398 از ابتدای امر شیوع کرونا در کشور جهت آگاه سازی فعالین فرهنگی شهر مشهد از عواقب شیوع این بیماری و پرهیز از اجتماعات مذهبی و غیر مذهبی جلسات مکرری با این عزیزان گذاشته شد .

سومین جلسه از سلسله جلسات نخبگان در دفتر امام جمعه حضرت آیه الله علم الهدی انجام شد و مباحث علمی پیرامون پرهیز از اجتماعات و راههای پیشگیری از کرونا مطرح شد . 

 

 

 

 

 

 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر