معرفی 13 نفر پرستار و ماما به سامانه 191

  ارسال شده در 4 فروردین 1399


13 نفر از کادر درمان ( پرستار و ماما ) به سامانه 191 دانشگاه علوم پزشکی معرفی شدند .

13 نفر از عزیزان داوطلب پرستار و ماما و کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت پاسخگویی به سوالات مردم در حوزه کرونا در سامانه 191 دانشگاه علوم پزشکی معرفی شدند . این عزیزان از داوطلبین ثبت نام شده در سامانه داوطلبین مردم یاران سلامت هستند .

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر