برگزاری جلسات ستاد کرونا در دوران شیوع مجدد بیماری کرونا ( جلسه اول)

  ارسال شده در 16 تیر 1399


اولین جلسه ستاد کرونا بسیج جامعه پزشکی در بحران شیوع مجدد بیماری کرونا


با شیوع مجدد بیماری کرونا جلسه اول ستاد کرونا بسیج جامعه پزشکی در تاریخ 99/4/16 با حضور فعالین قبلی ستاد و عزیزان فعال در قسمتهای مختلف سازمان بسیج جامعه پزشکی مجدد برگزار  شد.

جهت هماهنگی بیشتر با دانشگاه قبل از جلسه ستاد 4 جلسه همفکری با مسئولین دانشگاهی در معاونت بهداشت و ...گذاشته شد و حوزه هایی که نیاز است بسیج در آن فعالیت داشته باشد، مشخص شد و نتایج این جلسات در جلسه ستاد مورد بحث قرار گرفت.

حاضرین در جلسه اول ستاد کرونا بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی آقایان دکتر ذاکریان، دکتر حیدریان،دکتر سنگکی، دکتر جعفرنژاد، دکتر اصغریار، آقای مومنی ( نظام پرستاری ) آقای مناباجی ( کانون دانشگاه ) آقای کاظمی ( معاونت فرهنگی )آقای پیشقدم ( کانون بیمارستان خاتم ) آقای نوری ، آقای سلیمانی (نهاد رهبری)آقای محسنی ( مسئول واحد فناوری اطلاعات ) و آقای انصاری حضور داشتند و حوزه های همکاری مشخص شد همچنین در آخر از خدمات ارزنده عزیان ستاد کرونا تقدیر به عمل آمد.


 

 

 

 

 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر