برگزاری جلسات ستاد کرونا در دوران شیوع مجدد بیماری کرونا ( جلسه دوم)

  ارسال شده در 18 تیر 1399


جلسه دوم ستاد مقابله با بیماری کرونا با حضور اعضا در سازمان در تاریخ 99/4/18 برگزار شد.

در این جلسه که ادامه جلسه قبل بود ، جمع بندی اقدامات و برنامه ریزی انجام شد .

ضمنا بر اساس حیطه های کاری ، هدفگذاری شده و طبق تخصص و تجربه افراد تقسیم وظایف صورت گرفت.

 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر