طرح شهید رهنمون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان دکترشیخ

  ارسال شده در 20 شهریور 1399


اجرای طرح شهید رهنمون در روستای اسماعیل آباد

این طرح توسط 12 نفراز کارکنان بیمارستان دکترشیخ در روستای اسماعیل آباد برگزار شد و افراد با استقرار در مرکز بهداشت این روستا به انجام خدمات درمانی، ویزیت، مشاوره مامایی پرداختند و حدود 70 نفر از این خدمات بهره گرفتند .

 

 

 

 

 

 

 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر