اجرای طرح زیارت مجازی ویژه بیماران کرونا در بیمارستان

  ارسال شده در 20 مهر 1399


زیارت مجازی با تکنولوژی پیشرفته واقعیت مجازی

خدمتی دیگر از مردم یاران سلامت بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر

اجرای طرح زیارت مجازی ویژه بیماران کرونا در بیمارستان

  ارسال شده در 20 مهر 1399


زیارت مجازی با تکنولوژی پیشرفته واقعیت مجازی

خدمتی دیگر از مردم یاران سلامت بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر

تهیه ماسک و محلول ضدعفونی کننده جهت بیماران خاص و صعب العلاج

 

نهضت پیشگیری از کرونا