مسجد ، سنگر سلامت

  ارسال شده در 20 آبان 1399


ارائه طرح مسجد ، سنگر سلامت به سپاه امام رضا علیه السلام و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

این طرح از طرف بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی و با برگزاری جلسات مکرر هم اندیشی با معاونت های بهداشتی و درمان دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته است، ارائه شده است و در آن بیماریابی و شناسایی بیماران به صورت محله محور در محلات انجام شده و راههایی کمک به افراد جهت قرنطینه ایشان تعبیه شده است .

خرید بیرون از منزل توسط جوانان پایگاه انجام می شود و افراد می توانند در خانه بمانند، در صورت مخالفت محل کار ایشان با استعلاجی ، با کمک ریش سفیدان و امام جماعت محله موانع شغلی در خانه ماندن افراد برطرف می شود ، همچنین در صورت نیاز به خدمات درمانی ، پزشک و پرستار ، بیماران می توانند با شماره ای که به ایشان داده شده است تماس گرفته و با رابط سلامت پایگاه مشکل خود را درمیان بگذارند و از خدمات درمانی پرستاران و پزشکان بسیجی و مراکز درمانی محله با تعرفه مصوب و نیازمندان به صورت رایگان استفاده نمایند. همچنین بسته معیشتی جهت نیازمندان با کمک مومنانه مردم تعبیه شده است . شماره تماس 31892981 شماره بازخوردهای مردمی این طرح می باشد.


 

 

 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر