مسجد ، سنگر سلامت

  ارسال شده در 20 آبان 1399


در این طرح به بیماران کمک می شود در خانه بمانند و قرنطینه خود را به راحتی سپری کنند 

در این طرح رعایت محرمانگی اطلاعات بیمار در اولویت می باشد و شناسایی بیماران از طریق خود اظهاری و اطلاعات محله ای و به صورت رسمی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد گرفته می شود ، در مرکز تماس با ایشان تماس گرفته می شود و در صورت موافقت ایشان با دریافت خدمات طرح ، اسامی ایشان به ناحیه بسیج مربوطه ارسال می گردد.

همچنین با محوریت امام جماعت محل ، موانع شخصی ، شغلی و معیشتی در خانه ماندن افراد برطرف می شود.

همچنین آمرین سلامت در محله ، امربه معروف در جهت رعایت اصول پیشگیری می نمایند و در صورت نیاز خانواده های نیازمند بسته های معیشتی تهیه می شود و مشاوره پزشکی هم با پزشکان و پرستاران معین صورت می گیرد. این طرح با نام و یاد حاج قاسم سلیمانی مزین شده است و مقاومت انقلابی در حوزه سلامت را پیاده سازی می نماید.


شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر