طرح شهید سلیمانی ، گام دوم

  ارسال شده در 4 فروردین 1400


انجام تست رپید ویژه ورزشکاران شهرستان بجستان

در راستای تشدید طرح شهید سلیمانی در مقابله با کرونا ، درچهارمین روز ازفروردین ۱۴۰۰قبل از شروع مسابقه، ازتعداد۱۰۲ نفر ازورزشکان فوتبال که از شهرستانهای خلیل آباد، کاشمر ،بردسکن و بجستان حضور داشتند،دربخش یونسی ازتوابع شهرستان بجستان تست رپید گرفته شد .

این اقدام قبل از شروع مسابقه و در ساعات ۱۴ تاساعت ۲۱ شب توسط نیروهای بسیج و با همکاری شبکه بهداشت ودرمان بجستان صورت گرفت.

 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر