بازدید دکتر ذاکریان از کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

  ارسال شده در 6 اردیبهشت 1400


بازدید کانون بسیج جامعه پزشکی و دیدار با ریاست محترم بیمارستان هاشمی نژاد 

در این بازدید که با حضور رییس محترم بیمارستان دکتر موسوی ، آقای حسن زاده مسئول حراست و مسئول بسیج جامعه پزشکی بیمارستان و تعدادی از اعضاء بسیج و مسئولین بیمارستان صورت گرفت ، آقای حسن زاده پس از خوشامدگویی از مشکلات و موانع فعالیت در ماههای گذشته به علت بازسازی بیمارستان گفته و برنامه های کانون را در حال حاضر برنامه های ویژه مناسبتها و پیگیری پرونده های دارای مشکل مالی و انجام مددکاری ویژه بیماران دانست ، همکاری فراوان دکتر موسوی و پرسنل بیمارستان در پیشبرد برنامه های فرهنگی نیز بخش دیگری از سخنان وی بود که این همراهی در پیگیری مشکل فعلی که نبود مسجد در ساختمان جدید بیمارستان هست ،بیش از پیش شده است.


دکتر موسوی نیز ضمن خوشامدگویی از مراحل ساخت مکان جدید بیمارستان گفته و تعبیه مکانی برای مسجد را طرح در دست اقدام بیمارستان دانست که با بررسی مکان ها و شرایط مختلف در حال برنامه ریزی است. همچنین پیگیری مشکلات و انتظارات و انتقادات پرسنل درمان و ایجاد کانال ارتباطی دو سویه را اقدام مهم بیمارستان دانست که با کمک بسیج جامعه پزشکی انجام شده و باعث کاهش چشمگیر اعتراضات در بیمارستان بوده است.
دکتر ذاکریان نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار ، رسالت اصلی بسیج را رسالت فرهنگی برای کادر درمانی که یک برش نخبگانی جامعه است دانست و اولویت اصلی بسیج جامعه پزشکی را توجه به نیازهای فرهنگی ، اجتماعی و صنفی جامعه پزشکی بیان نمود .

در پایان دکتر ذاکریان ضمن تشکر از مشارکت و همکاری ویژه دکتر موسوی در پیشبرد اقدامات کانون بسیج جامعه پزشکی و همچنین مقابله یک ساله با کرونا ،با لوح تقدیر و تابلو نفیس از ایشان تقدیر نمود.

 

شبکه‌های اجتماعی

ویدئوهای اخیر